Stamdata
Adresse: Rønnevej 90
Postnummer og by:           3720 Åkirkeby
Telefon: 5694 7450
   
E-mail: hellisen@hellisen.dk
CVR nummer: 2543 4137
Bankforbindelse: Nordea
Kontonummer: 0658 0725432224
SWIFT/BIC: NDEADKKK
IBAN: DK3420000725432224