Lækagesporing

med formiergasdetektor og vakumsonde for lækagesporing på skjulte rørsystemer. A B Sporing

 

  • Særdeles velegnet til centralvarmeanlæg.
  • Er i mange tilfælde Isotopkontrol overlegen i effektivitet.
  • Uovertruffen til stikledninger.
  • Høj grad af selektivitet overfor fremmede gasser.
  • Er miljøsikker ved anvendelse.

 

Funktionsprincip

Rørsystemet fyldes med Formiergas, der således siver ud ved eventuelle lækager. Med sonder afsøges området over rørsystemet og ved lækager giver instrumentet udslag, dels ved lyd, dels på dioededisplay.

Formiergas er hverken giftig, brændbar eller eksplosiv.   A Sporing